google-site-verification=4erq96d7ao-5pY_LdbcQwg9H9luKeYdDr1ZbF9GVByg

Formulář pro reklamaci

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Jméno a příjmení……………………………………………

 Adresa…………………………………………………………..

Můj telefon a e-mail……………………………………………….

 

GrünePfote

Anna Unger , Niederfladnitz 139

A-2081, Niederfladnitz

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

dne ……………………… jsem ve vašem e-shopu …………………………………….…. (uvést webovou

 adresu) zakoupil……………………..…… (název a identifikace zboží).

 

Závada se jeví takto:………….………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………..……………..(popis závady na zboží).

 

 

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o vadu odstranitelnou, žádám vás o opravu (jasné uplatnění práva z vadného plnění), a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení

..................................................

(vlastnoruční podpis)

 Datum, místo:…………………………

 

 

Přikládám přílohy:   Kopie kupního dokladu (faktura)